Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fdrro/public_html/inc/conectare.php on line 5
Fundatia pentru dezvoltare rurala din Romania -Identificarea si recunosterea competentelor fermierilorIdentificarea si recunosterea competentelor fermierilor

 1. Documentare cu privire la  competentele din cadrul  familliilor de fermieri

Documentarea referitoare la competentele si punctele forte ale comunitatilor rurale din judetul Calarasi a luat in considerare urmatoarele aspecte:

  1. rezultatele chestionarelor elaborate in cadrul comunitatilor agricole si rurale tinta;
  2. interviul cu persoane cheie din zona tinta;
  3. statistici.

Rezultatele anchetei efectuate in aria de implementarea proiectului, pe o raza de 11 comune, au dezvaluit urmatoarele:

   • competentele pe care le au persoanele intervievate sunt in cea mai mare parte in domeniul tehnic (32.84%), in manufactura (16.42%), in turism (14.93%) si in IT (14.93%);
   • 36% dintre cei intervievati nu au reusit sa indice un anumit domeniu in care ar putea lucra folosindu-si competentele actuale;
   • 46% au identificat pregatirea ca fiind principalul motiv pentru care nu pot lucra in alte domenii;
   • dintre competentele pe care ar dori sa le dezvolte se munara turismul rural si agroturismul (34%), mecanizarea (34%) si domeniul IT (19.4%);
   • Etc.

 Aceste informatii au fost sustinute de rezultatele interviurilor, care au punctat urmatoarele aspecte:

    •    Spatiul rural studiat este, din punct de vedere ocupational si  in cea mai mare parte, un spatiu de productie, in care, activitatile sectoarelor principale detin un procentaj destul de ridicat. Sectorul productiei agro-alimentare (arabil, pasuni, horticultura, viticultura, livezi, cresterea animalelor), silvicultura si exploatarea produselor padurii, industrializarea lemnului, cresterea animalelor, industrii conexe agriculturii si manufactura, detin cel mai mare procentaj in cadrul activitatilor generale din zona rurala;
    •    Luarea in considerare a bogatiilor folclorice si etnografice care caracterizeaza medul rural romanesc, a obiectelor lucrate manual si adunate de-a lungul timpului au capatat o semnificatie importanta: tamplaria, croitoria, tricotajul, procesarea lemnului- s-au dezvoltat intr-o mica industrie;
    •    In ultimii 15 ani, datorita lipsei de suport in acest sector si descurajarii tinerilor in ceea ce priveste stabilirea lor in zona rurala, procentul de persoane implicate in aceasta industrie a scazut foarte mult.
    •    Etc.

In urma acestor documentari s-au degajat in cadrul partenariatului local 2 propuneri privind certificarea competentelor populatiei rurale:

 • Una privind  activitatile de artizanat, mai exact prelucrarea lemnului
 • A doua privind certificarea competentelor persoanelor angajate in activitati agroturistice.

Cele mai multe cereri s-au primit pentru acreditarea competentelor persoanelor angajate in activitati agroturistice.

b. Recunoasterea competentelor
In cadrul partenariatului nostru local am acordat o mare importanta acestui obiectiv al proiectului. Ca atare am atras inca de la inceput un partener cu vocatie in certificarea competentelor, atat a celor formale cat si acelor informale si nonformale: S.C. Agroserv Management SRL, a certification body authorized by the National Council for Adult Professional Training.

Cadrul legal pentru certificarea competentelor in Romania este asigurat de catre:

 • ORDONANŢA GUVERNULUI nr.129/2000 privind fromarea profesionala a adultilor
 • Ordin 501/8.10.2003 MMSSF si Ordin 5253/16.10.2003 MECT privind Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor
 • ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Conform acestor acte legislative:

 • procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute fie pe cale formala fie pe alte căi decât cele formale se raportează la standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională: evaluarea competenţelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională;
 • Centrele de evaluare/ Furnizorii de formare profesionalã care solicitã certificarea de competente/ organizarea de programe de formare profesionalã în ocupatii pentru care nu existã standarde ocupaþionale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare în conditiile reglementãrilor legale în vigoare

Ca urmare, demersurile FDR privind certificarea competentelor identificate in area studiata au inclus urmatoarele etape:

 1. elaborarea a doua standarde ocupationale: Lucrator in gospogaria agroturistica; Florar decorator.
  1. Validarea acestor standarde de catre o echipa de validare formata din 6 specialisti recunoscuti pentru fiecare din standarde;
  2. Aprobarea acestor standarde de catre Ministry of Labour, Social Solidarity and family, CNFPA - The National Council for Adult Professional Training;
  3. Informarea populatiei target cu privire la existenta acestor standarde si ca urmare a posibilitatii de certificare a competentelor;
  4. Explicarea si detalierea conţinutului şi prevederilor standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională catre populatia tinta
  5. Decizia grupului tinta de a intra în procesul de evaluare DUPA urmarea unor cursuri de pregatire care sa tina cont de elementele de competenta cuprinse in standardul ocupational!!
   • Membrii partenariatului local implicati in acest demers: FDR, S.C. Agroserv Management SRL, Institute for economic Research.
 1. Elaborarea programei de pregatire profesionala a adultilor conform standardului ocupational; aprobarea acesteia de catre Ministry of Labour, Social Solidarity and family, CNFPA - The National Council for Adult Professional Training
 2. Certificarea unui membru al partenariatului  (USAMV) ca furnizor de pregatire profesionala a adultilor – conditie obligatorie conform ordinului nr.353/2002 al  MLSSF and MEC privind aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala.
 3. Organizarea modulelor de pregatire profesionala pe baza standardului profesional.
 4. Evaluarea competentelor.
  1. Un prim grup de 15 persoane a absolvit cursul de pregatire.
  2. Au fost evaluate competentele conform Ordin 501/8.10.2003 MMSSF si Ordin 5253/16.10.2003 MECT, toate cele 15 persoane fiind declarate admise.
  3. Eliberarea de  certificate de absolvire pentru adulti s-a realizat pentru prima data de catre  USAMV in cadrul acestui proiect

 

   • Pentru realizarea pasilor 2-5 Membrii partenariatului local au lucrat intr-o foarte stransa colaborare cu national accreditation agency: The National Council for Adult Professional Training

Ca urmare s-a realizat obiectivul de certificare a competentelor membrilor famillilor de fermieri printr-o colaboarare stransa a membrilor partenariatului local cu agentiile nationale de acreditare si mai ales s-a reusit validarea acestui proces in cadrul National Qualifications Frameworks.

Am primit deja cereri de organizare a cursurilor si certificarea competentelor in acest domeniu de catre populatia din zonele traditionale de agroturism (Bran, Brasov).

 Switch to English Limba Romana