Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fdrro/public_html/inc/conectare.php on line 5
Fundatia pentru dezvoltare rurala din Romania -PROGRAMA DE PREGATIREPROGRAMA DE PREGATIRE

Nr crt

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretica sau practica

Ore pe metode de învăţare

Mijloace de instruire, materiale de informare

Criterii de evaluare

TOTAL din care

Prelegeri

Dezba-teri

Studiu
de caz/
aplicaţii

Studiu indivi-dual

1.

Sa satisfaca cerinţele clienţilor

 • Cunoaşterea cerinţelor clienţilor actuali şi potenţiali
 • Drepturile clienţilor şi motivaţia acestora pentru pospodăria agroturistică
 • Informarea clienţilor privind serviciile oferite
 • Culegerea şi prelucrarea cererilor clienţilor
 • Comunicarea cu clientul
 • Comportamentul adecvat faţă de client

26

6

8

4

6

-      Suport de curs;
-      Regulament de ordine interioara;
-      Proceduri de comportament

Comportamentul fata de clienti

2

Sa asigure dezvoltarea producţiei agricole pentru gospodăria agroturistică

 • Estimarea necesarului de materii prime pentru gospodăria agroturistică (lapte, carne, legume, fructe etc.)
 • Realizarea culturilor cu tehnologii specifice nepoluante/ecologice
 • Creşterea animalelor cu tehnologii nepoluante/ecologice
 • Alte activităţi de creştere a animalelor, cultivarea plantelor şi de valorificare produselor din flora spontană

24

6

8

4

6

-  Suport de curs;
-  Tehnologii de cultura plantelor si cresterea animalelor;
 

Cunostintele si abilitatile in productia agricola a gospodariei agroturistice

3

Sa realizeze operaţii simple de prelucrare a materiilor prime de origine vegetală şi animală în gospodăria agroturistică

 • Recunoaşterea prin metode organoleptice a materiilor prime de origine animală şi vegetală de bună calitate
 • Prelucrarea cu tehnologii specifice tradiţionale a laptelui, fructelor, legumelor, cărnii pentru obţinerea de produse apreciate de turişti şi alţi consumatori
 • Reguli şi procedee de prelucrare mecanică a materiilor prime de origine animală şi vegetală
 • Reguli şi procedee de preparare termică a diferitelor materii prime de origine animală şi vegetală
 • Metode şi procedee de obţinere a sucurilor naturale din fructe cultivate şi din flora spontană

32

8

6

10

8

- Reguli si prevederi de prelucrare a materiei prime, de pastrare a produselor prelucrate si servire a clientilor

Capabilitatile si competentele de producere/ prelucrare a materiilor prime de origine vegetala si animala in produse alimentare.

4

Sa efectueze curăţenia în gospodăria agroturistică si sa igienizeze spatiile si echipamentele

        Lucrări de întreţinere a curăţeniei în spaţiile de cazare a turiştilor
Lucrări de întreţinere a curăţeniei în spaţiile de lucru şi de depozitare
Igienizarea utilajelor, aparatelor, ustensilelor şi vaselor folosite în gospodăria agroturistică
Întreţinerea şi igienizarea rufelor destinate folosinţei turiştilor

16

4

6

2

4

- Indrumare privind intretinerea si igiena in gospodaria agroturistica

Starea de curatenie a spatiilor;

Norme de curatenie;

5

Sa isi insuseasca si sa aplice normele de igiena personală şi securitatea muncii

Norme, normative şi reguli de igienă personală din domeniul producerii, preparării şi distribuirii produselor agroalimentare
Normele de securitate a muncii în gospodăria agroturistică
Norme de PSI la locul de muncă

8

2

2

2

2

- Legislatia PM;
- Legislatia PSI.

Gradul de cunoastere a reglementarilor de PM si PSI

Evaluare şi certificare

16

-

16

-

-

-

 

TOTAL

120

26

44

24

26

-

 

 Switch to English Limba Romana